10.03.2009

Οι θεοί του Ολύμπου

Μετά από τόσες συζητήσεις για τους δώδεκα θεούς του Ολύμπου οι καλλιτέχνες της Τρίτης τάξης δημιουργούν !!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: